Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Commando-overdracht

Op vrijdagmiddag 14 januari vond de commando-overdracht van de gemeentelijke brandweer Jacobswoude en de aanstelling als commandant van de gemeentelijke brandweer Alkemade plaats. De commando-overdracht had plaats in het bijzijn van de beide burgemeesters Meerburg (Alkemade) en Wiebosch (Jacobswoude) en vele brandweerlieden in het gemeentehuis in Rijnsaterwoude.

Middelpunt van deze ceremonie vormde Hans Lippens. Hans Lippens is per 14 januari fulltime commandant van deze beide brandweerkorpsen. Vooralsnog is hij voor 50% commandant van Alkemade en 50% van Jacobswoude. Hij zal echter snel met een plan komen om de beide brandweerkorpsen op te laten gaan in een gezamenlijk brandweerkorps waarbij alle posten, voertuigen en functies behouden zullen blijven.

De commando-overdracht vond plaats in de raadzaal van het Jacobswoudse gemeentehuis te Rijnsaterwoude. Hier vond de daadwerkelijke overdracht van het commando plaats doordat de beide burgemeesters de kazernesleutels van de 5 kazernes aan Lippens overhandigden.

Woensdag 19 januari 2005

Archief