Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Raad stemt in met regionalisatie brandweer

De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft unaniem ingestemd met het voorstel om de brandweerzorg te regionaliseren.
Het houdt in dat per 1 januari 2010 onze plaatselijke brandweer opgaat in de nieuw te vormen Brandweer Hollands-Midden.

Deze nieuwe brandweer blijft gewoon werken vanuit de huidige kazernes, dus voor de uitrukposten in onze gemeente verandert er niet zoveel. Het beheer over de brandweer verandert natuulijk wel.
De raadsleden vroegen dan ook nadrukkelijk aandacht voor de positie van de vele vrijwilligers. Ook vond de raad dat de kosten nauwlettend in de gaten moesten worden gehouden.

Dinsdag 31 maart 2009

Archief