Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Gemeenteraad akkoord met geregionaliseerde brandweer

De Raad van de gemeente Kaag en Braassem heeft op maandag 8 februari 2010 unaniem ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling van de brandweer en GHOR.
Tevens heeft de raad ingestemd met de hoogte van de startbijdrage van de gemeente Kaag en Braassem aan de nieuw te vormen Brandweer Hollands-Midden.

Met deze raadsbesluiten is de regionalisering van de brandweerzorg in onze gemeente een feit. De gemeentelijke brandweer zal opgaan in de op te richten Brandweer Hollands Midden.

Voor de vrijwillige brandweermensen verandert hierdoor niet al te veel: de brandweerzorg in onze gemeente wordt verzorgd vanuit de vijf brandweerposten die we nu al kennen en waarvoor in Rijpwetering zelfs een nieuwe brandweergarage wordt gebouwd. Dit blijft ook zo.
Voor het beroepspersoneel geldt dat zij zullen moeten solliciteren op de nieuwe functies die in brandweer Hollands Midden ontstaan. Voor alle beroepspersoneel geldt een baangarantie.

Het ligt in de verwachting dat Brandweer Hollands Midden met ingang van 1 januari 2011 operationeel is.

Dinsdag 9 februari 2010

Archief