Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Reactie van de brandweer Hollands-Midden op de berichten over het duiken bij de brandweer

Bij de inspectie van de Arbeidsinspectie eind 2008-begin 2009 van de brandweerduikteams in de regio Hollands Midden is een aantal opmerkingen gemaakt. Het beeld dat in de rapportage van de Arbeidsinspectie wordt gegeven, wordt deels herkend door de Brandweer Hollands Midden.

De gemaakte opmerkingen van de Arbeidsinspectie waren grotendeels van administratieve aard, zoals het bijhouden van logboeken en het opstellen van een risico-inventarisatie. Over het algemeen voldeden de duikteams aan de gestelde eisen.

De brandweer Kaag en Braassem heeft geen eigen duikteam. In de regio Hollands Midden zijn afspraken tussen gemeenten gemaakt om deze specialistische brandweerzorg te spreiden over meerdere gemeenten. De Brandweer Hollands Midden heeft een zestal korpsen die over een duikteam beschikken: Hillegom, Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Ter Aar en Schoonhoven. Drie duikteams worden bemand door beroepskrachten, de drie andere door vrijwilligers. De zes duikteams voldoen aan dezelfde opleidings- en oefeneisen.

Alle opmerkingen van de Arbeidsinspectie zijn regionaal opgepakt om ervoor te zorgen dat binnen de regio Hollands Midden kwalitatief goede duikteams aanwezig zijn. Er is een regionale risico-inventaristaie gemaakt om de risico's van het duiken nog beter in zicht te krijgen en is er een regionaal oefen- en opleidingsplan opgesteld dat momenteel wordt uitgevoerd door alle duikteams.

In de afgelopen tijd is bij alle duikteams een herinspectie geweest en de duikteams voldoen nu aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen. Zo wordt in de huidige opleiding en oefeningen veel aandacht besteed aan het duiken onder extreme omstandigheden, zoals het duiken in diepwater, in het donker, onbekende locaties en onder het ijs.

Een groot aantal duikers is in de afgelopen weken naar de duiktoren in Enschede geweest om daar de zogenaamde noodprocedure en de diepteduik te oefenen. In de ijsperiode is ook druk geoefend met duiken onder ijs omdat dit speciale vaardigheden vereist.
Daarnaast zijn een aantal verbeteringen aangebracht in de uitrusting: drijvende seinlijn, een snel losneembare haak waarmee de duiker in een noodsituatie zich snel kan vrijmaken, een verbeterde nood ademluchtvoorziening (Octopus) en diverse materialen om te gebruiken bij ijsincidenten.

De Brandweer Hollands Midden neemt de aanbevelingen van de Arbeidsinspectie zeer serieus, maar neemt met het bovenstaand bericht afstand van het beeld dat het duiken in Hollands Midden op een onvoldoende niveau wordt uitgevoerd.

Maandag 15 maart 2010

Archief