Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden viert vijfjarig bestaan op "Open Dag Waterrecreatie"

In 2016 viert de Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden het vijfjarig bestaan en doet dat op de "Open Dag Waterrecreatie" in Woubrugge op 18 juni. Op deze dag zal al het materieel van deze stichting te zien zijn vanaf de tunnel onder de brug tot en met de brandweerkazerne. Er zullen voertuigen , handspuiten en motorsporten te zien zijn en al de beheerders zijn er bij aanwezig om uitleg te geven. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om te spuiten met een motorspuit of een ouderwetse handspuit. Ook zal er een echte ouderwetse stoomspuit die vroeger behoorde bij de gemeentelijke brandweer van Leiden. Deze stoomspuit zal ook in werking te zien zijn in Woubrugge. Gestart wordt deze dag met een rondrit door Woubrugge heen om zich daarna op te stellen naast de brandweerkazerne en langs het water.

Stichting Historisch Brandweermaterieel Hollands Midden
2016 zal ons eerste lustrum worden gevierd van deze stichting die werd opgericht in 2011 het jaar waarin de gemeentelijk brandweerzorg op ging in de nieuwe Veiligheidsregio Hollands Midden. In deze nieuwe veiligheidsregio, die loopt van Katwijk tot en met Schoonhoven, staan 47 kazernes. Door de fusie ontstond het gevaar van het wegvallen van het oude en antieke brandweermaterieel. We zijn in 2010 begonnen met de inventarisatie van het oude rijdende materieel wat er nog was binnen de regio. Deze inventarisatie heeft er toe geleid om over te gaan tot oprichting van de SHB-HM wat werd ondersteund door het dagelijks bestuur en onze regionaal commandant. Zo werd in november 2011 ten overstaan van notaris Kroes in Ter Aar de statuten ondertekend waarmee de oprichting een feit was. Deze oprichting ging gepaard met het vertoon van al het rijdend materieel in Ter Aar.

Jaarlijks krijgt de stichting een bedrag vanuit de regio overgemaakt om al het materieel te onderhouden en rijdend te houden. Alle eigenaren of hun beheerders hebben een overeenkomst ondertekend met het bestuur van de stichting en krijgen jaarlijks een bedrag voor hun voertuig. Als tegenprestatie verwacht het bestuur dat de voertuigen zichtbaar zijn bij de diverse evenementen zoals de oldtimerdag in Alphen aan den Rijn en Voorschoten of de veiligheidsdagen in Katwijk en Noordwijk en de 112 dag in Lisse. De stichting probeert zich door de hele regio te presenteren door het jaar heen wat loopt van april tot oktober. De wintermaanden zijn dan weer nodig om opknapwerkzaamheden te doen. Het lustrumjaar zal worden geopend in Woubrugge tijdens de open dag waterrecreatie. Gehoopt wordt dat stichting veel kan laten zien van het historische brandweermaterieel wat in vroegere jaren in onze regio dienst heeft gedaan.

Zondag 12 juni 2016

Archief