Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Korpsavond 2019

Vrijdagavond 15 november 2019 hielden we onze jaarlijkse korpsavond. De avond waarop diploma's worden uitgereikt, bevorderingen worden doorgevoerd, medailles worden uitgereikt en we terugkijken op het afgelopen (brandweer)jaar en tot slot samen een feestje vieren.

Na toespraken van kazerne-, cluster- en gemeenteleiding kreeg Casper Uittenbogaard zijn diploma Voertuigbedienaar Tankautospuit. Vervolgens kreeg Carine Dam haar diploma Manschap en werd vervolgens bevorderd tot Manschap en deden Rinus (onze ploegchef) en onze burgemeester haar haar strepen op. Tot slot kreeg Hans van Wouwe een Brandweerlintje voor 20 jaar brandweerdienst en de versierselen voor 20 jaar bij de Vrijwilligersmedaile Openbare Orde en Veiligheid.

Na dit officiele gedeelte hebben we de avond met een feestje voorgezet

Zaterdag 16 november 2019

Archief