Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Afscheid Leen van Wageningen en Wout van Leersum

In maart 2005 zijn Leen van Wageningen, brandwacht eerste klas van de brandweer Jacobswoude, post Woubrugge, en Wout van Leersum, tot voor kort vrijwillig commandant van de brandweer Jacobswoude, 55 jaar geworden. Dat betekent dat ze met ingang van 1 april met Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) zijn gegaan.

Leen van Wageningen is per 1 januari 1974 in dienst getreden van de voormalige gemeente Woubrugge. In die tijd beschikte deze gemeente nog over twee blusploegen, één in Woubrugge en één in Hoogmade. Leen kwam bij de post Woubrugge. Binnen 3 jaar was hij brandwacht eerste klas en volledig inzetbaar bij de brandweer. Ook na die tijd heeft Leen nog de nodige cursussen gevolgd, zoals de opleiding persluchtdrager, die in die tijd nog niet in de opleiding brandwacht tweede klas was opgenomen. Leen, eerst werkzaam bij een loodgieterbedrijf en later bij een bouwbedrijf, is dé klusjesman op de post Woubrugge. Iets te bouwen? Rookmelders op te hangen tijdens de brandpreventieweek? Een klein museum in te richten op de post Woubrugge? Leen komt met zijn bus voorrijden en klaart de klus. Gelukkig heeft Leen toegezegd als FLO-er regelmatig de oefenavonden bij te wonen en klaar te staan als er geklust moet worden.

Wout van Leersum, tot 14 januari vrijwillig commandant van de brandweer Jacobswoude, kwam per 1 oktober 1972 in dienst, ook bij de blusgroep Woubrugge. Later heeft hij van zijn hobby zijn werk gemaakt en is hij beroepsbrandweerman bij de brandweer van de luchthaven Schiphol geworden. Sinds zijn aanstelling in Woubrugge is Wout brandweeropleidingen blijven volgen. Vanaf 17 november 1995 was hij commandant van de brandweer Jacobswoude, met blusgroepen in Leimuiden en Woubrugge. Hij heeft tot begin dit jaar leiding gegeven aan een gemotiveerd korps met 36 vrijwilligers en in die tijd heel wat meegemaakt. Grote incidenten, maar ook de aanschaf van voertuigen, het vervangen van personeel en de veranderingen in het oefenen slokten veel van zijn tijd op. Maar hij mag met trots terug kijken op wat hij tot stand heeft gebracht. Ook heeft hij aan de wieg gestaan van de samenwerking met de brandweer Alkemade. Want Wout had wel door dat hij de laatste vrijwillige commandant zou (moeten) zijn. Deze inspanningen hebben geleid tot de samenwerking met de brandweer Alkemade en een beroeps-opvolger in de persoon van Hans Lippens.

Op donderdagmiddag 31 maart werd afscheid genomen van Leen en Wout. In het gemeentehuis van Jacobswoude te Rijnsaterwoude werden Leen en Wout toegesproken en kregen ze uit handen van burgemeester M. Wiebosch-Steeman de afscheidsoorkonden en de bijbehorende versierselen van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Brandweer en Hulpverlening. Wout werd daarnaast tot zijn grote verrassing benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 's Avonds werd het afscheid van beiden voortgezet met een uitgebreid koud buffet voor (oud-)brandweerlieden in de brandweerkazerne te Woubrugge.

Maandag 4 april 2005

Archief