Home | Nieuws | Uitrukken | Algemene informatie | Materieel | Links | Gastenboek | Contact | Vrijwilligers

Nieuwsarchief

Korpsavond 2023

Zaterdagavond 14 oktober hielden we onze korpsavond. De avond waarop diploma's worden uitgereikt, bevorderingen worden doorgevoerd, medailles worden uitgereikt en we terugkijken op het afgelopen (brandweer)jaar en tot slot samen een feestje vieren.

Onze ploegchef Rinus van den Kerkhof opende de avond met een toespraak waarin hij terugblikte op de belangrijkste gebeurtenissen en uitrukken het afgelopen jaar. Aansluitend bedankte hij het team voor hun inzet dit jaar en hun partners voor de steun.

Vervolgens namen onze clustercommandant Roelfke Spilker en ook (vertrekkend) directeur brandweerzorg Tjeerd Neumann het woord. Ook zij spraken hun waardering uit voor ons team en gaven toelichting op enkele zaken die regionaal aan de orde zijn.

De laatste spreker was onze burgemeester mevrouw Astrid Heijstee. Zij benoemde onder andere enkele uitrukken van de afgelopen periode met de verscheidenheid daarin. Van de brand in Ter Aar tot aan een geredde uil uit een kluwen van visdraad. Ze sprak haar bewondering uit voor het werk dat wij verrichten en bedankte het team daarvoor.

Ook werd door haar benoemd dat dit het laatste optreden van Tjeerd Neumann was en bedankte hem middels een mooi boeket bloemen voor zijn inzet voor Hollands Midden.

Hierna ging zij samen met Rinus over tot het uitreiken van diploma's en oorkondes:
Daniek de Groot; diploma Voertuigbediener / Pompbediener
Stefan Captein; diploma Voertuigbediener / Pompbediener
Eveline van Veen; 15-jarig brandweer- en vrijwilligersjubileum met de daarbij behorende versierselen en -oorkonde
Johan Vitters; 20-jarig brandweer- en vrijwilligersjubileum met vrijwilligersmedaille en -oorkonde

Na dit officiele gedeelte hebben we de avond met een feestje voorgezet

Vrijdag 20 oktober 2023

Archief